Начало » Новини » Годишно Общо събрание на Спортен клуб Ай рън
shadow
Годишно Общо събрание на Спортен клуб Ай рънarrow
arrow18.03.2022 г.

ПОКАНА

 

За свикване на Редовно Годишно Общо събрание

на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“

ЕИК 176819028

 

Управителят на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква

Редовно Годишно Общо събрание на 18.03.2022 г. от 18:30 ч.

 

Събранието ще се проведе в сградата на Туристическо дружество Родни Балкани, на ул. Иван Драсов 11, гр. Варна

 

Дневен ред:

1. Представяне и приемане на финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.

2. Определяне начините за финансово подпомагане на дейността на СК „Ай рън“ за 2022-2023

3. Приветстване на новите членове на СК Ай рън за 2022 г.Обсъждане приемането на нови членове и членски внос за 2023 г., приемане на заявления за картотекиране на състезатели към клуба, срокове, изисквания.

4. Обсъждане на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Устава на БФЛА за картотекирани състезатели и участие в събития от официалния календар на БФЛА; подготовка на документи за кандидатстване за лицензия на Спортен клуб Ай рън към Българска федерация по лека атлетика за 2023 календарна година; график за провеждане на медицински прегледи, застраховка на състезателите на клуба.

5. Обсъждане и избор на треньор, помощник треньори на Спортния клуб зa 2023.

6. Обсъждане на календара на събитията на СК Ай рън през 2022г. Обсъждане на предложения за обогатяването му, план за 2023 г.

7. Други.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и Чл.22 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден, в 19:30 ч., на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

 

Поканата за Общо събрание е изпратена до всички членове на ОС на Сдружение СК „Ай рън“ и е публикувана на официалния сайт на клуба, събразно установените за това срокове, в ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението. Всички членове трябва да потвърдят писмено, че са получили поканата за ОС.

 

15.02.2022г

гр.Варна

Николай Колев

Управител на Сдружение „Ай рън“

shadow
Спонсори

Спонсори

Варна КарсDecathlonBiodermaMall VarnaSoul MateFitness Energy ClubVibram FiveFingersLegion RunSimaro Art PhotographyМихалковоЖълтоbioland.bg

Партньори

Община ВарнаКлуб по ориентиране БегунВелоклуб УстремVarna Climbing

Медийни партньори

Moreto.net

Свържи се с нас

Свържи се с нас

buttonbutton