shadow

Политика за защита на личните данни

Относно: Използването на интернет страницата

www.irun.bg

 

В сила от 25.05.2018 г.

Последно изменена на 14.11.2020 г

Спортен клуб Ай Рън ЕИК 176819028, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. „П.Райчев“ бл.36, Вх И

Тази интернет страница www. irun.bg се притежава от “Спортен клуб Ай Рън“ и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Спортен клуб Ай Рън се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Спортен клуб Ай Рън не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Спортен клуб Ай Рън“ не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спортен клуб Ай Рън събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяните услуги. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни; управление на Вашата статистика при участия в организирани от Спортен клуб Ай Рън мероприятия; когато е необходимо при застраховане; при онлайн плащания. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Спортен клуб Ай Рън.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Спортен клуб Ай Рън може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Спортен клуб Ай Рън и предоставяте информация.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,  онлайн плащане на такса участие, сключване на договор за парньорство - имената Ви; електронния Ви адрес;
 2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 3. Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура/плащане, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните плащания;
 4. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта, история на покупките и търсенията Ви;
 5. За поддържане на Вашите спортни дейности: електронен адрес, дата на раждане, данни за пол, практикувани спортове

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни Спортен клуб Ай Рън са:

 1. Дейности по управление на:
  1. Данни за целите на изпълнение на направена заявка за участие в наше мероприятие;
  2. Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
  3. Осчетоводяване и фактуриране на плащане на такса участие на основание законовото ни задължение затова;
 2. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
  1. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 3. Маркетинг дейности на основание дадено съгласие.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения, свързани с регламент, програма, промени, условия за участие в някое от организираните от нас мероприятия.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с членовете и потребителите на Спортен клуб Ай Рън.

Ако участвате в събития, томболи, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от Спортен клуб Ай Рън и за целите на:

 1.   Организиране на спортни събития и регистрация за участието ви на основание съгласието Ви.
 2.   Въпроси, отправени към нас, свързани с предоставяне на услуги, съпътстващи дейности, на основание съгласието Ви;

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Спортен клуб Ай Рън  използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват от Спортен клуб Ай Рън?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

 1. Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на  профила си и поддържат възможна идентификация през цялото търсене;
 2. Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, плащания и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо услугите, които най-много Ви интересуват;
 3. Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате информация от Спортен клуб Ай Рън на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

 

Спортен клуб Ай Рън не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Спортен клуб Ай Рън не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи Спортен клуб Ай Рън може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Спортен клуб Ай Рън или помагат на Спортен клуб Ай Рън в маркетинга към членовете ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които Спортен клуб Ай Рън споделя информация за Вас с трети лица – доставчици и подизпълнители, Спортен клуб Ай Рън има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Спортен клуб Ай Рън да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Спортен клуб Ай Рън не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. Ако възникне ситуация е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Спортен клуб Ай Рън  и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Спортен клуб Ай Рън, гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Спортен клуб Ай Рън предприема предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн регистрацията използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Екипът на Спортен клуб Ай Рън се задължава да опазва поверителността на информацията Ви, както и да спазва всички организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които Спортен клуб Ай Рън споделя информация за Вас с трети лица – има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Период на съхранение на лична информация

Личната Ви информация се пази за период от 10 години, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако за целите на предлаганите услуги не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТНОСТНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Спортен клуб Ай Рън, Вие имате право по всяко време:

 1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Спортен клуб Ай Рън;
 2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Спортен клуб Ай Рън;
 3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на онлайн информация и други маркетингови комуникации и др.;
 7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на онлайн информация и други комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение https://www.irun.bg/home/contact .

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако по някаква причина това се е случило, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Спортен клуб Ай Рън, свържете се с нас. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Спортен клуб Ай Рън, моля свържете се с нас: https://www.irun.bg/home/contact

1

Персоналният чип за отчитане на резултатите се предоставя безплатно преди първото бягане! След бягането, участникът трябва да регистрира чипа на сайта на irun.bg и да го свърже със своя потребителски профил. Ако загубите или увредите Вашия персонален чип, моля свържете се с нас, за да Ви издадем нов, съгласно общите условия.

2

iRun.bg си запазва правото да променя настоящите условия и цени по всяко време и без предупреждение.

3

Всички бягания на iRun.bg са свободни за участие. iRun.bg организира както безплатни, така и платени бягания. Участието в платените бягания е възможно само след заплащане на съответната такса.

4

Участниците се съгласяват да участват при така предоставените им условия за бягане и трасе на техен собствен риск и без изричното съгласие на организаторите на iRun.bg и други частни или държавни институции.

5

Бягането е физическа дейност, която може да предизвика неразположение, травми, наранявания и интензивно натоварване на сърдечно-съдовата система. Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар преди участие.

6

Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания, травми, и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават необходимите възможности (физически и психически) да участват в бяганията или в съответната допълнителна дисциплина (колоездене и др.)

7

iRun.bg не носи отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми, сърдечни пристъпи или смърт на участниците в състезанията.

8

За всички участници в допълнителни дисциплини като колоездене и др. е задължително носенето на обезапасителна екипировка - каска или други задължителни за съответната дисциплина.

9

iRun.bg не носи отговорност за достоверността на въведената информация и лични данни на потребителите при тяхната регистрация.

10

iRun.bg не носи отговорност за технически повреди и невъзможност за отчитане на резултатите от бяганията, както и грешки при отчитането или въвеждането и публикуването на информацията.

11

iRun.bg не носи отговорност и не арбитрира претенции за раздадени награди, грамоти, купи или други.

12

Таксата за платени бягания не се връща при невъзможност на участниците да присъстват. Таксата подлежи на връщане само ако бягането не се състои по вина на организаторите или поради друга, независеща от участниците причина.

shadow
Спонсори

Спонсори

Варна КарсDecathlonBiodermaMall VarnaSoul MateFitness Energy ClubVibram FiveFingersLegion RunSimaro Art PhotographyМихалковоЖълтоbioland.bg

Партньори

Община ВарнаКлуб по ориентиране БегунВелоклуб УстремVarna Climbing

Медийни партньори

Moreto.net

Свържи се с нас

Свържи се с нас

buttonbutton