Начало » Новини » Годишно Общо събрание на Спортен клуб Ай рън
shadow
Годишно Общо събрание на Спортен клуб Ай рън arrow
arrow14.03.2023 г.

ПОКАНА

За свикване на Редовно Годишно Общо събрание
на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“

ЕИК 176819028

Управителят на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“, на основание чл.26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 18 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква

Редовно Годишно Общо събрание на 14.03.2024 г. от 18:30 ч.
Събранието ще се проведе в гр.Варна, на ул.Русе 13, ет.2 – / Зала ет.2 към
заведение „Суматоха“/. Сградата се намира зад Държавна Опера Варна.

Дневен ред:

1. Представяне и приемане на финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението
за 2023 г.
2. Приветстване на новите членове на СК Ай рън за 2024 г. Обсъждане приемането на
нови членове и членски внос за 2025г., приемане на заявления за картотекиране на
състезатели към клуба, срокове, изисквания.
3. Възможности за финансиране и реализиране на дейността на СК „Ай рън“ за 2024-
2025 г.
4. Организационни дейности към БФЛА, участия на Спортен клуб Ай рън в календара
на федерацията за 2024/2025 година, както и в други формати; срокове за заявяване,
график за провеждане на медицински прегледи, застраховка на състезателите на клуба,
избор на треньори, помощник треньори на Спортния клуб зa 2024 -2025г.
5. Обсъждане на календара на събитията, организирани от СК Ай рън през 2024г.
Обсъждане на предложения за обогатяването му, план за 2025 г.
6. Обсъждане на участието на членовете в дейността на клуба, доброволчество;
възнагражденията за екипа - актуализаия, включване на трети/ външни лица в
изпълнителския състав.
7. Обсъждане и решение за членство на СК и/или събития, организирани от Клуба в
международни федерации и организации. Сертифициране на трасета.
8. Организация и участие в благотворителни каузи.
9. Други.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и Чл.22 от Устава на
Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден, в 19:30 ч., на същото място и при
същия дневен ред, като заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите
членове.

Поканата за Общо събрание е изпратена до всички членове на ОС на
Сдружение СК „Ай рън“ и е публикувана на официалния сайт на клуба, събразно
установените за това срокове, в ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.
16.02.2024 г.
гр.Варна Николай Колев

Управител на Сдружение „Ай рън“

shadow
Спонсори

Спонсори

Варна КарсDecathlonBiodermaMall VarnaSoul MateFitness Energy ClubVibram FiveFingersLegion RunSimaro Art PhotographyМихалковоЖълтоbioland.bg

Партньори

Община ВарнаКлуб по ориентиране БегунВелоклуб УстремVarna Climbing

Медийни партньори

Moreto.net

Свържи се с нас

Свържи се с нас

buttonbutton