Начало » Новини » Общо събрание на сдружение Ай Рън
shadow
Advertise
Общо събрание на сдружение Ай Рънarrow
arrow28.10.2019 г.

ПОКАНА

 

За свикване на Общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел, в обществена полза „Ай рън“

ЕИК 176819028

 

 

Управителят на Сдружение с нестопанска цел, в обществена полза „Ай рън“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 ал.3 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на 12.11.2019 г. в 18:00 ч. в гр.Варна, ул. К. Иречек 3, ет. 3, ап.9 при следния дневен ред:

 

1. Обсъждане и приемане на промяна в името на Сдружението

2. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението.

3. Обсъждане на членски внос за 2020 г.

4. Избор на нови членове на Сдружението

5. Обсъждане на календар за организация и провеждане на събития през 2020 г.

6. Обсъждане на подготвителни дейности, екип, бюджет и финансиране на мероприятията

7.Други

 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и Чл.32 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден, в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

 

Поканата за Общо събрание е изпратена до всички членове на ОС, както и на кандидатите за членове на Сдружение „Ай рън“, събразно установените за това срокове, в ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.

 

shadow
Спонсори

Спонсори

Варна КарсDecathlonBiodermaMall VarnaSoul MateFitness Energy ClubVibram FiveFingersLegion RunSimaro Art PhotographyМихалковоЖълтоbioland.bg

Партньори

Община ВарнаКлуб по ориентиране БегунВелоклуб УстремVarna Climbing

Медийни партньори

Moreto.net

Свържи се с нас

Свържи се с нас

buttonbutton